Strona główna   O Polska Press   Obwieszczenia

Obwieszczenia

Plan podziału spółki Polska Press sp. z o.o.
Plan podziału spółki Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych)
Plan połączenia spółek Admis Sp. z o.o. i Polska Press Sp. z o.o.
Plan połączenia spółek Admis Sp. z o.o. i Polska Press Sp. z o.o.
Plan połączenia spółek Truly Sp. z o.o. i Polska Press Sp. z o.o.
Plan połączenia spółek Truly Sp. z o.o. i Polska Press Sp. z o.o.
Plan połączenia spółek Polska Press Sp. z o.o. i Grupa e-budownictwo.pl Sp. z .o.o. z dnia 27.02.2017 r.
Plan połączenia spółek Polska Press Sp. z o.o. i Grupa e-budownictwo.pl Sp. z .o.o. z dnia 27.02.2017 r.
Oświadczenie Zarządu Polska Press Sp. z o.o. z 5 stycznia 2016 roku
W nawiązaniu do ostrzeżenia konsumenckiego wydanego 4 stycznia 2016 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącego stron ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, ofertynet.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl prowadzonych przez przedsiębiorcę Tomasza Braniewskiego, oświadczamy:
Plan połączenia spółek Polska Press Sp. z o.o. i Express Media Sp. z o.o. z 29 lipca 2016 roku
Plan połączenia spółek Polska Press Sp. z o.o. i Express Media Sp. z o.o. z 29 lipca 2016 roku
Oświadczenie Zarządu Polska Press Sp. z o.o. z 26 sierpnia 2015 roku
W związku z publikacją przez serwis internetowy press.pl w dniu 13 sierpnia 2015 roku artykułu pt.: „Verlagsgruppe Passau wycofała się z Czech, bo prasa nie jest już atrakcyjna”, wobec zamieszczenia w artykule nieprawdziwych i naruszających dobra osobiste Spółki informacji, przedstawiamy wspólne stanowisko zarządów spółek Verlagsgruppe Passau GmbH oraz Polska Press Sp. z o.o.
Oświadczenie Zarządu Polskapresse z 9 lipca 2014 roku
W związku z faktem bezprawnego naruszania przez „Gazetę Wyborczą” dobrego imienia Polskapresse oraz „Polski Gazety Wrocławskiej” oświadczamy co następuje.