Strona główna   O Polska Press   Odpowiedzialność Społeczna

Działalność społeczna

Media Polska Press Grupy angażując się społecznie realizują swoją misję - są blisko spraw swoich Czytelników i rozwiązują ważne społecznie problemy z zakresu edukacji, ekologii, kultury i praw obywatelskich.


Redakcje mediów Polska Press Grupy jako te, które są najbliżej spraw lokalnych, podejmują szereg inicjatyw prospołecznych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim: